•  

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu cenowym na usługę „Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. IX Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury”

 

 

Realizacja projektu pn. „Tatry, Turystyka, Tradycja” organizacja Europejskich Targów Produktu Regionalnego w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2. organizacja wydarzeń kulturalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi:

„Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. IX Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury” w ramach projektu pn. „Tatry, Turystyka, Tradycja”  organizacja Europejskich Targów Produktu Regionalnego.

 

Serdecznie dziękujemy za odpowiedź na nasze zaproszenie oraz wzięcie udziału  i złożenie oferty cenowej w postępowaniu na ”Nagłośnienie, oświetlenie, obsługa i scena plenerowa dla wydarzenia kulturalnego p.n. IX Europejskich Targów Produktów Regionalnych dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury”.

 

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji  i Kultury z siedzibą w Zakopanem informuje, że wybraliśmy ofertę cenową Firmy Nagłośnieniowej Marek Wacławski.

Zatwierdzono:

Helena Buńda

Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury

zobacz więcej

DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY W ZAKOPANEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 588876-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY W ZAKOPANEM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

zobacz więcej

Dotyczy: ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA „NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE, OBSŁUGA I SCENA PLENEROWA DLA WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. IX EUROPEJSKIE TARGI PRODUKTU REGIONALNEGO DLA TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY .

Znak sprawy: ZP/06/2018

Tatrzańska Agencja Rozwoju

Promocji i Kultury

Ul. Tetmajera 24

34-500 Zakopane

 

 

Szanowni Państwo,

Dotyczy: ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA „NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE, OBSŁUGA I SCENA PLENEROWA DLA WYDARZENIA KULTURALNEGO  PN. IX EUROPEJSKIE TARGI  PRODUKTU REGIONALNEGO DLA TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY .

 

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury zwraca się z prośbą o złożenie oferty i podanie cen ofertowych w zakresie realizacji zadania polegającego na :

 

 „NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE ,OBSŁUGA I SCENA PLENEROWA DLA WYDARZENIA KULTURALNEGO  PN. IX EUROPEJSKIE TARGI PRODUKTU REGIONALNEGO DLA TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PROMOCJI I KULTURY

 

na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Tatry, Turystyka, Tradycja” w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2. organizacja wydarzeń kulturalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym poniżej:

zobacz więcej

INFORMACJA O ZAWARCIU UMÓW

Informacja o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę produktów żywnościowych dla potrzeb Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem”

zobacz więcej